Toplantı Günleri

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile 14.04.2014 tarihinde kurulmuş olup ilk toplantısı 06.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik”in kapsamında Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları yönetmelik hükümlerince değerlendirir.

Başvurularla ilgili telefonla bilgi almak isteyenlerin Salı-Çarşamba-Perşembe günleri saat 15:30 – 17:00 arasında arama yapmaları, yüz yüze görüşme ile bilgi almak isteyenlerin ise yine aynı günlerde 14:00 – 15:30 arasında ofisi ziyaret etmeleri gerekmektedir. Bunun dışındaki saatlerde bilgi verilemeyecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Kılavuzu

Tüm belgeler Tablo1’de belirtilen renkte sunulmalı (1’er adet), klasördeki tüm belgeler taşınabilir bellek/CD’ye kaydedilmeli (dosyaya çalışmaları içeren 2 adet taşınabilir bellek/CD konulmalı).

Tablo1: Başvuru dosya renkleri

Faz IKırmızı
Faz IISarı
Faz IIIMavi
Faz IVSiyah
Gözlemsel İlaç ÇalışmalarıBeyaz
BY/BE ÇalışmalarıTuruncu
İthalatMor
Araştırmacı ToplantısıYeşil
İlaç dışıGri

Araştırma ile ilgili en az 3 adet tam metinli yayın dosyaya konulmalıdır. (Başvuru taşınabilir bellek/CD’sine kaydedilmelidir.)

Dosyadaki tüm formların imzalanması (sorumlu araştırmacı tarafından tüm sayfaların imzalanması) gereklidir.

Başvuru kabul tarihi, Etik Kurul toplantı tarihinden en az BEŞ (5) işgünü öncesine SAAT 09.00-12.30/13.30-16.00 kadar olup, bu süre içinde teslim edilen başvurular gündeme alınacaktır. Ancak gündem 10 adet ilk başvuru dosyası ve 20 adet bilgilendirme ile sınırlandırılmış olup, Kurulumuza giriş tarihine göre sayının üzerinde kalan başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınacaktır.

08.11.2018 tarihi itibari ile yapılacak başvurularda güncel formların kullanılması gerekmektedir.

Toplantı TarihleriSon Başvuru Tarihi
18.11.202011.11.2020
25.11.202018.11.2020
02.12.202025.11.2020
09.12.202002.12.2020
16.12.202009.12.2020
23.12.202016.12.2020
30.12.202023.12.2020

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
İLETİŞİM: İAÜ. Tıp Fakültesi

Tel:+90 (212) 411 61 00 / 29190
Faks: +90 (212) 411 62 43
web: http://etikkurul.aydin.edu.tr
e-posta: [email protected]

Etik Kurul Sekreteri
e-posta: [email protected]
Tel: 444 1 428 Dahili: 52752