İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile 14.04.2014 tarihinde kurulmuş olup ilk toplantısı 06.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 13.04.2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik”in kapsamında Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları yönetmelik hükümlerince değerlendirir.

Başvurularla ilgili telefonla bilgi almak isteyenlerin Salı-Çarşamba-Perşembe günleri saat 15:30 – 17:00 arasında arama yapmaları, yüz yüze görüşme ile bilgi almak isteyenlerin ise yine aynı günlerde 14:00 – 15:30 arasında ofisi ziyaret etmeleri gerekmektedir. Bunun dışındaki saatlerde bilgi verilemeyecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Kılavuzu

Tüm belgeler Tablo1’de belirtilen renkte sunulmalı (1’er adet), klasördeki tüm belgeler taşınabilir bellek/CD’ye kaydedilmeli (dosyaya çalışmaları içeren 2 adet taşınabilir bellek/CD konulmalı).

Tablo1: Başvuru dosya renkleri

Faz I Kırmızı
Faz II Sarı
Faz III Mavi
Faz IV Siyah
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Beyaz
BY/BE Çalışmaları Turuncu
İthalat Mor
Araştırmacı Toplantısı Yeşil
İlaç dışı Gri

Araştırma ile ilgili en az 3 adet tam metinli yayın dosyaya konulmalıdır. (Başvuru taşınabilir bellek/CD’sine kaydedilmelidir.)

Dosyadaki tüm formların imzalanması (sorumlu araştırmacı tarafından tüm sayfaların imzalanması) gereklidir.

Başvuru kabul tarihi, Etik Kurul toplantı tarihinden en az BEŞ (5) işgünü öncesine SAAT 09.00-12.30/13.30-16.00 kadar olup, bu süre içinde teslim edilen başvurular gündeme alınacaktır. Ancak gündem 10 adet ilk başvuru dosyası ve 20 adet bilgilendirme ile sınırlandırılmış olup, Kurulumuza giriş tarihine göre sayının üzerinde kalan başvurular bir sonraki toplantı gündemine alınacaktır.

08.11.2018 tarihi itibari ile yapılacak başvurularda güncel formların kullanılması gerekmektedir.

Toplantı Tarihleri

Toplantı
Tarihleri
Son Başvuru
Tarihi
23.01.2019 16.01.2019
7.02.2019 31.01.2019
21.02.2019 14.02.2019
07.03.2019 28.02.2019
21.03.2019 14.03.2019
04.04.2019 28.03.2019
18.04.2019 11.04.2019
02.05.2019 25.04.2019
16.05.2019 09.05.2019
30.05.2019 23.05.2019
13.06.2019 30.05.2019
27.06.2019 20.06.2019
11.07.2019 04.07.2019
25.07.2019 18.07.2019
05.09.2019 29.08.2019
19.09.2019 12.09.2019
03.10.2019 26.09.2019
17.10.2019 10.10.2019
31.10.2019 24.10.2019
14.11.2019 07.11.2019
28.11.2019 21.11.2019
12.12.2019 05.12.2019
26.12.2019 19.12.2019

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

İLETİŞİM: İAÜ. Tıp Fakültesi

Tel:+90 (212) 411 61 00 / 29190

Faks: +90 (212) 411 62 43

web: http://etikkurul.aydin.edu.tr

e-posta: iaudhetik@aydin.edu.tr

Etik Kurul Sekreteri: e-posta: ozgealtinok@aydin.edu.tr

Tel: 444 1 428 Dahili: 52752