İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun yapılanması tamamlanmıştır. Etik kurulların web sayfası ve başvuru formları 08.11.2018 tarihinde güncellenmiş olacaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna önceki dönemde yapılan başvuruların yeni etik kurul yapılanması nedeniyle tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenleönceki döneme ait başlatılmamış olan söz konusu araştırmalar için yeniden başvuru yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Sorumlu araştırmacılar etik kurul başvurusu sırasında önceki başvuru dosyalarını etik kurul arşivinden teslim alacaklardır.

Girişimsel olmayan klinik araştırma başvuruları, 08.11.2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu web sayfasında yayınlanacak başvuru formları kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.

Girişimsel nitelikteki klinik araştırmalar için yapılacak yeniden başvurular ise 08.11.2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu web sayfasında yayınlanacak formlar kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.

Başvurularla ilgili telefonla bilgi almak isteyenlerin Salı-Perşembe-Cuma günleri saat 09:30 – 16:30 arasında arama yapmaları, yüz yüze görüşme ile bilgi almak isteyenlerin ise yine aynı günlerde 13:00 – 16:30 arasında ofisi (M Blok 4. Kat) ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Etik kurul başvuru dosyaları M Blok 4. Katta (Tıp Fakültesi Dekanlığı) yer alan Etik Kurul Sekretaryası Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes Sinan tarafından dosya kuralarına uygun şekilde (imzaları tamamlanmış, kurum izinleri vb. alınmış…) teslim alınacak aynı zamanda dosyalar [email protected] adresine e-posta olarak iletilecektir.