İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun yapılanması tamamlanmıştır. Etik kurulların web sayfası ve başvuru formları 08.11.2018 tarihinde güncellenmiş olacaktır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna önceki dönemde yapılan başvuruların yeni etik kurul yapılanması nedeniyle tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, önceki döneme ait başlatılmamış olan söz konusu araştırmalar için yeniden başvuru yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Sorumlu araştırmacılar etik kurul başvurusu sırasında önceki başvuru dosyalarını etik kurul arşivinden teslim alacaklardır.

Girişimsel olmayan klinik araştırma başvuruları, 08.11.2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu web sayfasında yayınlanacak başvuru formları kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.

Girişimsel nitelikteki klinik araştırmalar için yapılacak yeniden başvurular ise 08.11.2018 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu web sayfasında yayınlanacak formlar kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.

Başvurularla ilgili telefonla bilgi almak isteyenlerin Salı-Perşembe günleri saat 15:30 – 17:00 arasında arama yapmaları, yüz yüze görüşme ile bilgi almak isteyenlerin ise yine aynı günlerde 14:00 – 15:30 arasında ofisi ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Etik kurul başvuru dosyaları her hafta CUMA günü M Blok 4. Katta (Tıp Fakültesi Dekanlığı) yer alan Etik Kurul Sekretaryası Öğr. Gör. Özge ALTINOK tarafından teslim alınacaktır.