İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile 14.04.2014 tarihinde kurulmuş olup ilk toplantısı 06.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları ve “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamı dışında kalan, retrospektif çalışmalar da dahil, insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirir.

Başvuruların toplantı tarihinden en az 4 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir. Klinik araştırmalar Etik Kurulu Sekretaryası tarafından telefonlarınıza sadece Pazartesi ve Perşembe günleri saat 08:00-10:00 arası cevap verilecektir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 01 Ağustos - 31 Ağustos 2016 tarihleri arasında tatil ilan edilmiştir.

Toplantı
Tarihi

Son Başvuru
Tarihi

11.01.2017

06.01.2017

25.01.2017

20.01.2017

08.02.2017

03.02.2017

22.02.2017

17.02.2017

08.03.2017

03.03.2017

22.03.2017

17.03.2017

05.04.2017

31.03.2017

19.04.2017

14.04.2017

03.05.2017

28.04.2017

17.05.2017

12.05.2017

31.05.2017

26.05.2017

14.06.2017

09.06.2017

28.06.2017

23.06.2017

12.07.2017

07.07.2017

26.07.2017

21.07.2017

09.08.2017

04.08.2017

23.08.2017

18.08.2017

06.09.2017

29.08.2017

20.09.2017

15.09.2017

04.10.2017

29.09.2017

18.10.2017

13.10.2017

01.11.2017

27.10.2017

15.11.2017

10.11.2017

29.11.2017

24.11.2017

13.12.2017

08.12.2017

27.12.2017

22.12.2017

 

 

BAŞVURU DOSYA İÇERİĞİ

1- İndeks
2- Üst yazı
3- Akademik kurul kararı
4- Başvuru formu
5- Araştırma Protokolü
6- Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu,
7- Olgu rapor formu
8- Araştırma Bütçesi
9- Varsa, destekleyici kuruluş imza sirküleri
10- Sorumluluk taahütnamesi
11- Özgeçmişler (Islak İmza veya Güncel Tarihli)
12- Literatür Örneği ( En az 1 adet
13- 1 adet CD - (Tüm belgelerin word ya da PDF formatında CD kopyası
14- Dosya renginin gri olması

 

Başvuru Dilekçe Örneği
Başvuru formu
Araştırma bütçe formu
T.C Sağlık Bakanlığı TİTCK Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur formu örneği
Taahütname

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

İLETİŞİM: İAÜ. Diş Hekimliği Fakültesi
Tel:+90 (212) 411 61 00 / 29190
Faks: +90 (212) 411 62 43

web: http://etikkurul.aydin.edu.tr

e-posta: iaudhetik@aydin.edu.tr

Etik Kurul Sekreteri : Aslı GÜR
e-posta : asligur@aydin.edu.tr

Tel:
444 1 428 Dahili: 29190