İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile 14.04.2014 tarihinde kurulmuş olup ilk toplantısı 06.05.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları ve “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” kapsamı dışında kalan, retrospektif çalışmalar da dahil, insanlar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaları etik yönden değerlendirir.

Başvuruların toplantı tarihinden en az 4 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Toplantı
Tarihleri

Son Başvuru
Tarihi

3.01.2018
29.12.2017
17.01.2018
12.01.2018
31.01.2018
26.01.2018
14.02.2018
9.02.2018
28.02.2018
23.02.2018
14.03.2018
9.03.2018
28.03.2018
23.03.2018
11.04.2018
6.04.2018
25.04.2018
20.04.2018
9.05.2018
4.05.2018
23.05.2018
18.05.2018
6.06.2018
1.06.2018
20.06.2018
15.06.2018
4.07.2018
29.06.2018
18.07.2018
13.07.2018
8.08.2018
3.08.2018
29.08.2018
24.08.2018
12.09.2018
7.09.2018
26.09.2018
21.09.2018
10.10.2018
28.08.2018
24.10.2018
19.10.2018
7.11.2018
2.11.2018
21.11.2018
16.11.2018
5.12.2018
30.11.2018
19.12.2018
14.12.2018

 

 

BAŞVURU DOSYA İÇERİĞİ

1- İndeks
2- Üst yazı
3- Akademik kurul kararı
4- Başvuru formu
5- Araştırma Protokolü
6- Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu,
7- Olgu rapor formu
8- Araştırma Bütçesi
9- Varsa, destekleyici kuruluş imza sirküleri
10- Sorumluluk taahütnamesi
11- Özgeçmişler (Islak İmza veya Güncel Tarihli)
12- Literatür Örneği ( En az 1 adet
13- 1 adet CD - (Tüm belgelerin word ya da PDF formatında CD kopyası
14- Dosya renginin gri olması

 

Başvuru Dilekçe Örneği
Başvuru formu
Araştırma bütçe formu
T.C Sağlık Bakanlığı TİTCK Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur formu örneği
Taahütname

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

İLETİŞİM: İAÜ. Diş Hekimliği Fakültesi
Tel:+90 (212) 411 61 00 / 29190
Faks: +90 (212) 411 62 43

web: http://etikkurul.aydin.edu.tr

e-posta: iaudhetik@aydin.edu.tr

Etik Kurul Sekreteri : Bahar Çavdar
e-posta : baharcavdar@aydin.edu.tr

Tel:
444 1 428 Dahili: 29190